GDPR

Cardsupply har antagit en policy gällande dataskyddsförordningen GDPR, som ersätter nuvarande personuppgiftslagen med en version som är bättre anpassad efter vårt digitala samhälle. Det innebär att man som privatperson har fler rättigheter och möjlighet till bättre kontroll av de personuppgifter som man lämnar ut.

Ägarna Anders Björck och Gunnar Sköldin känner väl till vilka regler som gäller när vi använder personuppgifter i företaget. Vi äger inte våra kunders uppgifter, och vi har som mål att samla in mindre information och den informationen som vi lagrar, den finns givetvis tillgänglig.

Cardsupply jobbar idag enbart mot företagskunder, s.k. B2B. Vi har uppgifter om våra kunder som vi använder i vår registerförteckning. Vi kommer hela tiden uppdatera vår registerförteckning och för den som inte längre vill vara med i vårt register, är det bara att kontakta oss så verkställer vi omgående.

Cardsupply kan ge den registrerade tillgång till sina uppgifter när denne som helst ber om det och den registrerade har rätt att justera och rätta till personuppgifter och Cardsupply ser till att i så fall justera och ändra ofullständiga uppgifter.

De personuppgifter som behandlas vid samtycke, offert, avtal, kundmöten och beställning är: Förnamn, efternamn, företagsnamn, företagsadress, fakturaadress, leveeransadress, telefonnummer, e-post, organisationsnummer, personnummer för kunder med enskild firma
Cardsupply tänker inte lämna ut några personuppgifter till någon annan utomstående och inte till någon utanför EU. Alla våra uppgifter är således lagrade i Sverige

I våra kontaktformulär på webben undviker vi fritextfält. Så inga onödiga uppgifter skrivs in.

Cardsupply skickar nyhetsbrev och annan marknadsföring. I våra utskick finns det givetvis möjlighet för kunden att säga nej till fler utskick. Säger en kund nej till mer marknadsföring från oss så respekterar vi kundens önskan omedelbart. Våra nyhetsbrev går ut ungefär en gång i månaden och innehåller information om nyheter och trender hos oss. Dessa intervall kan komma att variera något beroende på vad som händer på marknaden.

Ni får nyhetsbrev för att ni någon har gång handlat av oss eller att ni har anmält er till nyhetsbrevet eller vi tror att våra produkter passar din verksamhet och ni har inte tidigare valt att avanmäla er för nyhetsbrevet, så därför tror vi att ni vill få det även i fortsättningen, men om ni inte vill ta emot detta så kan ni enkelt avanmäla er genom avregistreringslänk.

Vårt syfte med registrerade uppgifter är att ge våra kunder eller presumtiva kunder inom området för Plastkortskrivare & tillbehör, gynnsam information och erbjudanden som kan vara till nytta och även tipsa och ge idéer på nya smarta användningsområden för produkter inom berört område.

Vi skickar nyhetsbrev via verktyget Paloma och ger alla kunder möjlighet att ta del av vår hantering av GDPR och nya dataskyddslagen och vi har givetvis även avregistreringslänk så våra kunder snabbt och enkelt kan avregistrera sig. Paloma följer vidare GDPR:s riktlinjer som reglerar hur datasäkerheten skall behandlas och vilka krav som måste uppfyllas

Cardsupply skickar aldrig känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter. Vi spara aldrig mejl med personuppgifter, för att det bara kan vara bra att ha, och jobbar vidare för att radera mejl inom rimlig tid

Vårt chattverktyg kommer från extern part som heter LiveAgent, som uppfyller GDPR:s riktlinjer och som reglerar hur datasäkerheten skall behandlas och vilka krav som måste uppfyllas.

Vidare så använder Cardsupply antivirusprogram och datorer med uppdaterade program allt för att hålla hög säkerhet inom företaget. Och våra företagsuppgifter säkerhetskopieras kontinuerligt.

Vårt dataskyddsombud är Anders Björck info@cardsupply.se, info@andersbjorck.se, Telefon 013-10 09 10
Båda delägarna i Cardsupply Sweden AB, 556786-9341, Anders Björck och Gunnar Sköldin har vetskap och är informerade om ovanstående punkter och kommer att uppfylla reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontaktuppgifter:

Cardsupply Sweden AB 556786-9341, Rådjursstigen 7 641 53 Katrineholm. info@cardsupply.se

Anders Björck info@andersbjorck.se, Telefon 013-10 09 10

Gunnar Sköldin gunnar@sgs@progress.se, Telefon 0150-784 20