Truckkort till Toyota

Sedan ett antal år har vi fått förtroendet att leverera förtryckta plastkort till Toyota (BT Industries). Vi levererar förtryckta kort som sedan personaliseras av de företag som utfärdar kortet. Personaliseringen (namn, personuppgifter etc.) printas direkt på plastkortet med hjälp av en plastkortskrivare efter att eleven fullgjort utbildningen och godkänts.